Jelentkezés

Jelentkezés

 

Jelentkezési határidők

2022. SZEPTEMBERÉBEN induló képzéseinkre a jelentkezési határidő 2022. JÚNIUS 30. Várjuk szíves jelentkezésüket!

JOGÁSZOKNAK: 

 Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Adójogi szakjogász

Befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

Biztosítási szakjogász

Családjogi szakjogász

Egészségügyi szakjogász

Gazdasági büntetőjogi szakjogász

Környezetvédelmi szakjogász

Közbeszerzési szakjogász

Munkajogi szakjogász

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Szabályozási-kodifikátor

SZAKEMBEREKNEK: 

Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

SZAKVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINK:

Polgári jog és családjog; a gazdasággal kapcsolatos joganyag; polgári eljárásjog

Büntetőjog, büntető eljárásjog; Büntetés-végrehajtási jog 

Munkajog és társadalombiztosítási jog; alkotmányjog és közigazgatási jog
Európai közösségi jog 

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEINK:

European and International Business Law LL.M

European Human Rights LL.M

International and European Taxation programme for lawyers (LL.M.) and economists

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet képzései jelenléti előadások formájában zajlanak. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a hallgató igazoltan akadályoztatva van abban, hogy személyesen jelen legyen a képzésen, (pl. betegség), a JOTOKI igazgatóhelyettese egy vagy több alkalomra engedélyezheti az előadás(ok) online közvetítését számára. Az előadást online módon követő hallgatónak bekapcsolt kamerával kell részt vennie az órán.

2023 FEBRUÁRJÁBAN induló keresztféléves képzések*: 2023. január 15.

 

* Keresztfélévben induló képzések 2023. FEBRUÁRI kezdéssel (Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakjogász, Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember, Gyermekjogi szakjogász; Jogi szakokleveles gyermekjogi szakember, ).

 

JELENTKEZEM!

 


Adatvédelmi tájékoztató: