Szakvizsga előkészítő tanfolyamaink

Legközelebb 2022. FEBRUÁRI kezdéssel indulnak a jogi szakvizsga mindhárom részvizsgájára egyidejűleg, egymással párhuzamosan, de eltérő időbeosztással előkészítő tanfolyamaink Budapesten.

Jelentkezési határidő: 2022. JANUÁR 31.

SZAKVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINK

 1. Polgári jog és családjog; a gazdasággal kapcsolatos joganyag; polgári eljárásjog
  Időtartama: 55 óra (12 alkalom / szerda 13:00-tól)
   

 2. Büntetőjog, büntető eljárásjog; Büntetés-végrehajtási jog 
  Időtartama: 46 óra (9 alkalom / hétfő 13:00-tól)
   

 3. Munkajog és társadalombiztosítási jog; alkotmányjog és közigazgatási jog
  Európai közösségi jog
   
  Időtartama: 56 óra (12 alkalom / szerda 13:00-tól)
   

A tanfolyamok időtartama az egyes részvizsgák anyagához igazodik.

A TANFOLYAM CÉLJA

A tanfolyam célja a joggyakorlatot és a vizsgakövetelményeket egyaránt jól ismerő, kiváló gyakorlati szakemberek közreműködésével a résztvevők számára színvonalas és hatékony segítséget nyújtani az egyes vizsgatárgyak joggyakorlatának teljes körű megismeréséhez és feldolgozásához.

Az egységes jogi szakvizsga alkalmával valamennyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül attól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folytatta. A jogi szakvizsga bármely jogi munkakörben önálló jogi munka végzésére jogosít.

A jogi szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseket az 1991. október 1. napján hatályba lépett 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet tartalmazza.

JELENTKEZÉS

A tanfolyamokra jelentkezni online lehet.

A részvételi díj befizetéséhez a megadott névre és címre számlát küldünk, melyet kérünk az abban megadott határidőig az azonosítók feltüntetésével kiegyenlíteni. A tanfolyamon részt venni csak az önköltség befizetésének igazolása esetén lehet. 

FIGYELEM! A részvételi díjat a jelentkezési lap megküldése után az intézet által kiküldött számla alapján kell befizetni!