Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI JOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA

A kettő plusz egy féléves képzés célja, hogy a belső adatvédelmi felelősi tevékenységre feljogosító diplomával rendelkezőket a NAIH gyakorlatára építve felkészítse az adatbiztonság, adatvédelem, információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerésére, kezelésére, a hatósági-, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitelére.           

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Magyarul: Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

Angolul: Professional in Data Security and Data Protection Law

A FELVÉTEL FELTÉTELE

  • Bármely képzési területen legalább alap képzésben szerzett oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

- 2 tanulmányi félév 

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 9-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS PhD

c.egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 231.000 Ft

volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 207.900,-Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

Jelentkezés

Adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Jogi alapismeretek I. Kollokvium 8 4  
Információszabadság I. Kollokvium 10 4  
Adatvédelmi jog Kollokvium 18 7  
Adatvédelmi peres és nemperes eljárások I. Kollokvium 12 5  
Az adatbiztonság jogi szabályozása Kollokvium 14 6  
Adatbiztonság és adatvédelem az Európai Unióban Kollokvium 6 3  
Összesen:   68 29  
II. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Jogi alapismeretek II. Kollokvium 8 4 Jogi alapismeretek I.
Információszabadság II. Kollokvium 6 3 Információszabadság I.
Adatvédelmi peres és nemperes eljárások II. Kollokvium 8 4 Adatvédelmi peres és nemperes eljárások I.
Adatbiztonsági és adatvédelmi  audit Kollokvium 14 7 Az adatbiztonság jogi szabályozása
Az adatbiztonság informatikai eszközei Kollokvium 14 6 Az adatbiztonság jogi szabályozása
A köz- és magánszféra adatkezelése Kollokvium 18 7 Az adatbiztonság jogi szabályozása
összesen:   68 31  
III. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • A személyes adatok védelme, az adatvédelem jogi szabályozása
Beszámoló 6 8 Adatvédelmi peres és nemperes eljárások II.
  • Az adatbiztonság jogi szabályozása és az adatbiztonság informatikai eszközei
Beszámoló 6 8 Adatbiztonsági és adatvédelmi audit; Az adatbiztonság informatikai eszközei
  • Információszabadság, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
Beszámoló 6 8 Információszabadság II.
Szakdolgozat     6  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:   18 30  
Összes kredit:     90