Jogi szakokleveles gazdasági szakember

Jogi szakokleveles gazdasági szakember

JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGI SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex - így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő - feladataik ellátására.

A képzés segítséget nyújt ahhoz, hogy a speciális szaktudás birtokában az adott szakember felismerje a felmerült jogi problémák lényegét, azok megoldása érdekében képes legyen kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Jogi szakokleveles .. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Az agrár, a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki, a természettudományi képzési területeken alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

Bekapcsolódhatnak a képzésbe a korábbi képzési rendszerben a fenti képzési területen/ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők.

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. SZÉKELY LÁSZLÓ

Ph.D, egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft     

Jelentkezés


Jogi szakokleveles gazdasági szakember képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Államszervezeti ismeretek Kollokvium 12 7  
Jogelméleti alapok Kollokvium 12 5  
Polgári jogi alapok 1. - 12 -  
Bevezetés a modern európai magánjogba Kollokvium 16 7  
Államigazgatási jog Beszámoló 8 5  
Állampénzügyek szabályozása Kollokvium 12 6  
Összesen   72 30

 

 

II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Polgári jogi alapok 2. Kollokvium 16 8 Polgári jogi alapok 1.
Társasági jog 1. - 8 -

Bevezetés a modern európai ma­gánjogba

Polgári jogi alapok 1.

Értékpapírjog Kollokvium 14 5 Állampénzügyek szabályozása
Büntetőjogi és büntetőeljárás­jogi alapismeretek Beszámoló 8 3 Jogelméleti alapok
Környezetvédelmi jog Beszámoló 8 3 Államigazgatási jog
Iparjogvédelem Kollokvium 8 3 Polgári jogi alapok 1.
Munkajog és társadalombiz­tosítási jog 1. Kollokvium 10 8 Polgári jogi alapok 1.
Összesen   72 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Polgári jogi alapok 3. Kollokvium 12 7 Polgári jogi alapok 2.
Társasági jog 2. Kollokvium 16 7 Társasági jog 1.
Munkajog és társadalombiz­tosítási jog 2. Kollokvium 16 6 Munkajog és társadalombiztosítási jog 1.
Nemzetközi magánjog, nem­zetközi gazdasági kapcsolatok joga Beszámoló 12 5 Társasági jog 1.
Polgári eljárásjogi ismeretek Kollokvium 16 5 Polgári jogi alapok 2.
Összesen   72 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Államigazgatási jog
Beszámoló 6 6  
  • Polgári jog
Beszámoló 6 7  
  • Munka és társadalombiztosítási jog
Beszámoló 6 7  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120