Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A kettő plusz egy féléves képzés célja, hogy az alapképzésben szinte meg sem jelenő adatbiztonság, adatvédelem, információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat a szakterület alaposabb megismertetésével, a NAIH gyakorlatára építve, felkészítse a jogászokat a hatósági-, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitelére.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Magyarul: Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

Angolul: Lawyer specialised in data security and data protection

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

- 2 tanulmányi félév
 
- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 9-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS PhD

c.egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,-Ft

Jelentkezés

 

Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
A tantárgy megnevezése Típus A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Információszabadság I. előadás Kollokvium 10 5  
Adatvédelmi jog előadás Kollokvium 18 8  
Adatvédelmi peres és nemperes eljárások I. előadás Kollokvium 12 6  
Az adatbiztonság jogi szabályozása előadás Kollokvium 14 7  
Adatbiztonság és adatvédelem az Európai Unióban előadás Kollokvium 6 4  
összesen:     60 30  

II. FÉLÉV

A tantárgy megnevezése Típus A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Információszabadság II. előadás Kollokvium 6 4 Információszabadság I.
Adatvédelmi peres és nemperes eljárások II. előadás Kollokvium 8 4 Adatvédelmi peres és nemperes eljárások I.
Adatbiztonsági és adatvédelmi audit előadás Kollokvium 14 7 Az adatbiztonság jogi szabályozása
Az adatbiztonság informatikai eszközei előadás Kollokvium 14 7 Az adatbiztonság jogi szabályozása
A köz- és magánszféra adatkezelése előadás Kollokvium 18 8 Adatvédelmi jog
összesen:     60 30  

III. FÉLÉV

A tantárgy megnevezése Típus A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:          
  • A személyes adatok védelme, az adatvédelem jogi szabályozása

előadás

Beszámoló 6 8 Adatvédelmi peres és nemperes eljárások II.
  • Az adatbiztonság jogi szabályozása és az adatbiztonság informatikai eszközei

előadás

Beszámoló 6 8 Adatbiztonsági és adatvédelmi audit; Az adatbiztonság informatikai eszközei
  • Információszabadság, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok

előadás

Beszámoló 6 8 Információszabadság II.
Szakdolgozat       6  
Záróvizsga:          
  • Szakdolgozatvédés
         
  • Szóbeli vizsga
         
Összesen:     18 30  
Összes kredit:       90