Szakdolgozat

Szakdolgozat információk

A 2024. őszi záróvizsgán való részvétel feltétele a szakdolgozat leadása és megvédése. Ehhez a szakdolgozat címét és a konzulens nevét 2024. június 14-ig, magát a szakdolgozatot pedig 2024. október 1-ig fel kell tölteni a Neptunba. 

 

Témaválasztás:

A szakdolgozat témájának kiválasztása után a Hallgató kéri fel a konzulenst, akit általában a képzés előadói közül – illetve a közzétett konzulensi listáról – választ. Ha a konzulens is jóváhagyja a kiválasztott témát, a Hallgatónak március 28. és június 14. között kell feltöltenie a szakdolgozat címét, illetve megnevezni a konzulensét a Neptun rendszerben. A témát a Neptunban a konzulens véglegesíti, érvényesíti. 

A konzulenst a hallgató kéri fel a képzés oktatói közül, illetve azon szakemberek köréből, melyet az intézet ajánl. A hallgatónak joga van a dolgozata témájában megfelelő ismeretekkel rendelkező külsős konzulenst felkérni, akinek személyéről a képzésért felelős oktató dönt. A külsős konzulens nem lehet rokoni- vagy munkakapcsolatban (vezető, beosztott) a szakdolgozatot készítő hallgatóval. 

A szakdolgozati címének feltöltésével kapcsolatos technikai információról itt lehet részetesen olvasni. 

Szakdolgozat kidolgozása:

Ezúton is felhívjuk Hallgatóink figyelmét, hogy az ELTE ÁJK könyvtár szolgáltatásait online változatlanul igénybe tudják venni. Az elérhető szolgáltatásokról itt tájékozódhatnak: https://www.ajk.elte.hu/konyvtar. Ha kérdésük lenne, írjanak a jogikonyvtar@ajk.elte.hu címre! 

A szakdolgozat eredetiségét plágiumszűrő rendszer segítségével ellenőrzi a konzulens és az Intézet is.

Szakdolgozat beadása:

2021. január 1-jétől szakdolgozatot kizárólag elektronikus dokumentum formájában (pdf) kell leadni, azt az eredetiségi igazolással együtt fel kell tölteni a Neptun rendszerbe. A szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban itt találnak minden információt. 

A szakdolgozat leadási határideje: 

Az őszi félévben július 1-je és október 1-je között lehet feltölteni a szakdolgozatokat a Neptun rendszerbe.  

A tavaszi félévben várhatóan legkésőbb április 1-ig lehet feltölteni a szakdolgozatokat a Neptun rendszerbe. 

A szakdolgozat formai követelményei:

A Jogi Továbbképző Intézet képzésein a szakdolgozatot a következő formában kérjük feltölteni:

  • minimálisan 1,5 ív (60.000 betűhely – kb. 30 oldal) terjedelmű
  • 12-es betűméret
  • Times New Roman betűtípus
  • másfeles sortáv
  • margó beállítása