Szakdolgozat információk

A szakdolgozatok leadásának határideje módosult!

A koronavírus járvánnyal összefüggésben március 5-én kihirdetett új szabályokra való tekintettel intézetünk úgy döntött, hogy Hallgatóink a 2021 tavaszi félévében szakdolgozatukat 2021. ÁPRILIS 19-IG tölthetik fel.

Ezúton is felhívjuk Hallgatóink figyelmét, hogy az ELTE ÁJK könyvtár szolgáltatásait online változatlanul igénybe tudják venni. Az elérhető szolgáltatásokról itt tájékozódhatnak: https://www.ajk.elte.hu/konyvtar. Ha kérdésük lenne, írjanak a jogikonyvtar@ajk.elte.hu címre!

A szakdolgozat témájának kiválasztása után a hallgató felkéri a konzulenst, akit általában a képzés előadóiból választ. Ha a konzulens is jóváhagyja a kiválasztott témát, a hallgatónak március 1-jéig kötelessége feltölteni a szakdolgozat címét, illetve megnevezni a konzulensét a Neptun rendszerben.

A szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban itt találnak minden információt!

A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A Jogi Továbbképző Intézet képzésein a szakdolgozatot a következő formában kérjük feltölteni:

  • minimálisan 1,5 ív (60.000 betűhely – kb. 30 oldal) terjedelmű
  • 12-es betűméret
  • Times New Roman betűtípus
  • másfeles sortáv
  • margó beállítása

SZAKDOLGOZAT BEADÁSA

A szakdolgozat leadási határideje: 

Hallgatóink minden év tavaszán április 1-ig, illetve őszén október 1-ig tölthetik fel a szakdolgozatukat PDF formátumban az eredetiségi igazolással a Neptun rendszerbe.

A szakdolgozatot 2021. január 1-jétől kizárólag elektronikus dokumnetum formájában kérjük feltölteni a Neptun rendszerbe.