Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

JOGI SZAKOKLEVELES ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA

A három plusz egy féléves képzés célja, hogy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek képessé váljanak az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására, egy-egy egészségügyi szolgáltató működésének megszervezésére és a jogalkalmazásban való részvételre. Fontos feladata a képzésnek hogy kialakítsa a betegellátással kapcsolatos konfliktushelyzetek felismerésének és megfelelő kezelésének, a betegjogok gyakorlati érvényre juttatásának képességét

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Jogi szakokleveles .. (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Orvos és egészségtudományi képzés területen alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevél, vagy főiskolai/egyetemi oklevél és szakképzettség. 

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. KERESZTY ÉVA

habitált egyetemi docens, SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet 

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

Jelentkezés


Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Államszervezeti ismeretek Kollokvium 12 7  
Jogelméleti alapok Kollokvium 12 5  
Polgári jogi alapok 1. - 12 -  
Egészségügyi jog 1.(eü. jog általános rész, általános betegjogok) Kollokvium 16 7  
Államigazgatási jog Beszámoló 8 5  
Állampénzügyek szabályozása Kollokvium 12 6  
Összesen   72 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Polgári jogi alapok 2. Kollokvium 16 8 Polgári jogi alapok 1.
Társasági jog 1. - 8 - Polgári jogi alapok 1.
Egészségügyi jog 2. (Különös területek,minőségbiztosítás,felelősségi rendszer) Kollokvium 14 5 Egészségügyi jog 1.
Büntetőjogi és büntető eljárás­jogi alapismeretek Beszámoló 8 3 Jogelméleti alapok
Munkajog és társadalombiz­tosítási jog 1. Kollokvium 10 8 Polgári jogi alapok 1.

Alternatív tárgy 1.

Gyógyszerjog

Beszámoló 8 3

Egészségügyi jog 1.

Államigazgatási jog

Alternatív tárgy 2.

Orvos-beteg kapcsolati jog)

Beszámoló 8 3 Egészségügyi jog 1.
Összesen:   72 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Polgári jogi alapok 3. Kollokvium 12 7 Polgári jogi alapok 2.
Társasági jog 2. Kollokvium 16 7 Társasági jog 1.
Munkajog és társadalombiz­tosítási jog 2. Kollokvium 16 6 Munkajog és társadalombiztosítási jog 1.
Társadalombiztosítás,kötelező egészségbiztosítás,a társadalombiztosítás gazdálkodása(járulékfizetés és szolgáltató finanszírozás), élet-és egészségbiztosítás(piaci biztosítás),egészségügyi tevékenység és hatósági tevékenység Kollokvium 16 4 Egészségügyi jog 2.

Alternatív tárgy1.(választ.)

Szolgáltatói szerződések és finanszírozás a társadalombiztosításban

Beszámoló 12 6

Egészségügyi jog 2.

Államigazgatási jog

Alternatív tárgy 2. (választh.)

Egészségügyi tevékenység végzésének szabályozása

Beszámoló 12 6

Egészségügyi jog 2.

Államigazgatási jog

Összesen   72 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Egészségügyi jog
Beszámoló 6 7  
  • Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás
Beszámoló 6 7  
  • Egészségügyi közigazgatás
Beszámoló 6 6  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120