Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

JOGI SZAKOKLEVELES KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA

A szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, illetve hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé. A képzés célja továbbá a jogi és környezetjogi alapismeretek megszerzése, a környezetügyben a vonatkozó szakmai, közgazdasági és jogi szakirodalom, illetve a jogi szabályozás alapvető irányainak megismerése, a környezetvédelemben kiemelt szerepet betöltő közigazgatási jog mellett különösen a polgári és büntetőjogi vonatkozások társítása, a szakterülettel kapcsolatos nemzetközi együttműködése szabályainak áttekintő ismerete, az EU szabályozás, azon belül is kiemelt jelentőséggel a bírósági gyakorlat ismerete.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

A FELVÉTEL FELTÉTELE

A gazdaságtudományok, műszaki, agrár, természettudomány képzési területen alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél és szakképzettség.

Bekapcsolódhatnak a képzésbe a korábbi képzési rendszerben a fenti képzési területen/ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők.

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Szerda 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. BÁNDI GYULA

egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 231.000 Ft

volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 207.900,-Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


 

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Jogi alaptan Beszámoló 12 3  
Magánjogi ismeretek Beszámoló 12 3  
Közjogi ismeretek Beszámoló 16 4  
Büntetőjogi alapok Beszámoló 8 2  
Környezettudomány Kollokvium 20 6  
Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment Kollokvium 26 8  
Környezetjogi elméleti alapok Kollokvium 16 4  
Összesen   110 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Környezetpolitika Kollokvium 16 5 Környezettudomány és környe­zeti informatika
Környezetvédelmi igazgatás általános rész Kollokvium 24 12

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetgazdaságtan és kör­nyezeti menedzsment

Környezetvédelmi igazgatás különös rész Kollokvium 26 13

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetgazdaságtan és kör­nyezeti menedzsment

Összesen   66 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Környezetvédelem és polgári jog Kollokvium 16 8

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás álta­lános rész

 

Környezeti büntetőjog Kollokvium 8 5

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás álta­lános rész

EU környezetjog Kollokvium 22 10 Környezetvédelmi igazgatás álta­lános rész
Nemzetközi környezetjog Kollokvium 18 7 Környezetvédelmi igazgatás álta­lános rész
Összesen   64 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment
Beszámoló 6 6  
  • Környezetvédelmi igazgatás, Eu környezetjog
Beszámoló 6 7  
  • Polgári jog
Beszámoló 6 7  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120