Mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember

Mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS TECHNOLÓGIAI JOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER  KÉPZÉS CÉLJA

A kettő plusz egy féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásukra építve ismerik a MI technológiai és jogi összefüggéseit, tudásukkal hatékonyan tudják támogatni mindazon ügyek képviseletét, melyekben a XXI. század technológiai lehetőségeinek jogi szabályozását kell tudni értelmezni és értékelni. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek az MI alapjául szolgáló technológia alapvetéseit is elsajátítva megismerik a mesterséges intelligencia alkalmazásának alapjogi, polgári jogi kérdéseit, az Internet jogi környezetének szabályait, a médiaszabályozást és a közösségi oldalak működésének szabályozását, valamint a kiberbűnözéssel összefüggő szabályozást, továbbá átlátják a szektorális szabályozást és az elektronikus közigazgatás szabályait.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Magyarul: Mesterséges Intelligencia és technológiai jogi szakokleveles szakember

Angolul: Artificial Intelligence and IT law specialist

A FELVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a – jogász szakképzettség kivételével – legalább felsőoktatási alapképzésen megszerzett végzettség.

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

- 2 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 9-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. Menyhárd Attila egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,-Ft

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS TECHNOLÓGIAI JOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER KÉPZÉS TANTERVE

I. FÉLÉV

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

Új technológiák és alapjogok

előadás

kollokvium

12

8

 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának magánjogi és etikai aspektusai

előadás

kollokvium

20

10

 

E-közigazgatás a gyakorlatban, digitális ingatlan-nyilvántartás

előadás

kollokvium

16

8

 

Informatikai ismeretek, vállalati és irodai kiberbiztonság I.

előadás

kollokvium

12

6

 

összesen:

 

 

60

32

 

II. FÉLÉV

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

A kiberbűncselekmények elleni fellépés

előadás

kollokvium

12

6

Új technológiák és alapjogok

Platformszabályozás. Jogi technológiák a jogászi munkában

előadás

kollokvium

12

6

A mesterséges intelligencia alkalmazásának magánjogi és etikai aspektusai

Adatvédelem az információs technológiai alkalmazásokban, a kiberbiztonság és információbiztonság jogi szabályozása

előadás

kollokvium

12

6

Új technológiák és alapjogok

Informatikai ismeretek, vállalati és irodai kiberbiztonság II.

előadás

kollokvium

12

6

Informatikai ismeretek, vállalati és irodai kiberbiztonság I.

A mesterséges intelligencia alkalmazásának versenyjogi, szerzői jogi és fogyasztóvédelmi aspektusai (választható)

előadás

kollokvium

12

8

A mesterséges intelligencia alkalmazásának magánjogi és etikai aspektusai

A mesterséges intelligencia szektorális alkalmazásának jogi kérdései (választható)

előadás

kollokvium

12

8

A mesterséges intelligencia alkalmazásának magánjogi és etikai aspektusai

összesen:

 

 

60

32

 

III. FÉLÉV

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

A mesterséges intelligencia alkalmazásának jogi és etikai aspektusai záróvizsga felkészítő

előadás

beszámoló

10

8

 

A mesterséges intelligencia alkalmazásának ágazati, specifikus kérdései záróvizsga felkészítő

előadás

beszámoló

10

8

 

Szakdolgozat

 

 

 

10

 

összesen:

 

 

20

26

 

Jelentkezés

JOGCAST – podcast beszélgetés a képzésről