Compliance (megfelelési) szakjogász

Compliance (megfelelési) szakjogász

COMPLIANCE (MEGFELELÉSI) SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A két féléves képzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek minden olyan kérdést illetően, amely a compliance témaköréhez köthető. A tanfolyam hallgatói a compliance szervezettel és tevékenységgel összefüggő átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése mellett annak egyes részterületeire – így különösen a pénzügyi és adójogra, bankjogra, fogyasztóvédelemre, vállalatok ellenőrzésére, költségvetési szervek ellenőrzésére, büntetőjogi compliance-re, környezetjogi compliance-re, adatvédelmi és munkajogi compliance-re – vonatkozó szabályozási kereteket és jó gyakorlatokat is megismerik, valamint a compliance tevékenység gyakorlásához szükséges kompetenciákat is elsajátítják, különösen a kommunikáció- és kérdezéstechnika, valamint a konfliktus- és stresszkezelés alapjai terén.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Magyarul: Compliance (megfelelési) szakjogász

Angolul: Lawyer specialised in compliance

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

2 félév:

- 2 tanulmányi félév

OKTATÁS NAPJA

2023/24 februárjában induló évfolyam számára péntek 9-17 óra között

2024/25 szeptemberében induló évfolyam számára csütörtök 9-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. habil. Ambrus István tanszékvezető egyetemi docens

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

 

A COMPLIANCE (MEGFELELÉSI) SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS TANTERVE

I. FÉLÉV

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

Általános compliance

előadás

kollokvium

16

7

 

Adójogi compliance

előadás

kollokvium

14

6

 

Vállalati compliance

előadás

kollokvium

16

7

 

Büntetőjogi compliance I.

előadás

kollokvium

14

7

 

összesen:

 

 

60

27

 

 

II. FÉLÉV

 

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

Adatvédelmi megfelelés

előadás

kollokvium

12

6

Általános compliance

Büntetőjogi compliance II.

előadás

kollokvium

12

6

Büntetőjogi compliance I.

Compliance a gyakorlatban

előadás

kollokvium

24

9

Általános compliance

Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (választható)

előadás

kollokvium

12

6

Általános compliance

Versenyjogi compliance (választható)

előadás

kollokvium

12

6

Általános compliance

Szakdolgozat

 

 

 

6

 

összesen:

 

 

60

33

 

 

Jelentkezés