Adójogi szakjogász

Adójogi szakjogász

ADÓJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa az adóztatással, az adókötelezettségek teljesítésével, az adó-ügyekben képviselettel feladatszerűen foglalkozó gyakorló jogászok számára a legkorszerűbb adójogi, adózási ismeretekhez és a tevékenységekhez szükséges más jogterületek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE 

Adójogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:
 
- 3 tanulmányi félév
 
- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Hétfő 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. VARGA ÁRPÁD
c. egyetemi docens, KPMG Igazgató 

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 170.000,-Ft
 
volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 153.000,-Ft
 
- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,-Ft

 Jelentkezés


 

Adójogi szakjogász tanterve

I. FÉLÉV

Tárgy Számonkérés

Féléves óraszám

Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Adójogi alaptan

Kollokvium

10 5  
Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Kollokvium

22 11  
Illetékek és helyi adók

Kollokvium

14 8  
Vámjogi ismeretek

Kollokvium

10 4  
Összesen   56 28  

II. FÉLÉV

Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Jövedelemadók

Kollokvium

26 10

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Közvetett adók, fogyasztási típusú adók

Kollokvium

28 14

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Illetékek és helyi adók

Vámjogi ismeretek

A számviteli jog alapjai

Kollokvium

20 8

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Illetékek és helyi adók

Vámjogi ismeretek

Összesen   74 32  

III. FÉLÉV

Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
A járulékrendszer alapjai Kollokvium 20 10

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Jövedelemadók

Nemzetközi adójog Kollokvium 24 11

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Közvetett adók, fogyasztási típusú adók

Jövedelemadók

Vámjogi ismeretek

A számviteli jog alapjai

EK adójoga Kollokvium 16 9

Adójogi alaptan

Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

Közvetett adók, fogyasztási típusú adók

Jövedelemadók

Vámjogi ismeretek

A számviteli jog alapjai

Összesen   60 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám

Kreditpont

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Jövedelemadók
Beszámoló 6 6  
  • Közvetett adók
Beszámoló 6 6  
  • Adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés
Beszámoló 6 8  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120