Adójogi szakjogász

Adójogi szakjogász

ADÓJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA


A program az adójog iránt érdeklődő elméleti jogászok és gyakorlati szakemberek részére nyújt átfogó képzést a nemzetközi és európai beágyazottságú magyar adójogról.

A kurzusok számba veszik egyrészt a mindennapi jogalkalmazás során felvetett problémákat, másrészt az egyes adónemek társadalmi jelentősége miatt kiemelkedő jelentőségű speciális jellemzőket. A képzés során a hallgatók megismerik a szabályozási kihívásokat, a már kialakított jogi válaszokat, valamint átfogó tudásra tesznek szert az adónemek alkalmazásáról, megismerik a vonatkozó jogok és kötelezettségek adónemi leképződéseit.

A három plusz egy féléves program oktatói az elméleti, ügyvédi, hatósági és bírói gyakorlat kiegyensúlyozott szemléletét közvetítik a hallgatók felé az egyes hivatásrendek kiemelkedő képviselői segítségével.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Adójogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:
- 3 tanulmányi félév
- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Hétfő 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. VARGA ÁRPÁD
c. egyetemi docens, KPMG Igazgató

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,-Ft

oktatók

Akadémiai szféra

dr. Kolozs Borbála
egyesületi elnök (IFA Hungary)
dr. Simon István
tanszékvezető, egyetemi docens (ELTE ÁJK)
dr. Darák Péter
egyetemi docens, a Kúria volt elnöke
dr. Kecső Gábor
adjunktus (ELTE ÁJK)

Adójogi szakemberek

dr. László Csaba
címzetes egyetemi tanár
dr. Varga Árpád
igazgató (KPMG)
dr. Vankó László
dandártábornok
Kopányiné Mészáros Edda
szakreferens (NAV)
Széll Zoltánné
szakmai főtanácsadó (NAV)
Ácsné Molnár Judit
adószakértő, okleveles könyvvizsgáló
Tóthné dr. Deme Éva
okleveles adószakértő, szakközgazda, közgazdaság-tudományi doktor
Tolnainé dr. Tóth Veronika
főtitkár (Magyar Vámügyi Szövetség)
dr. Pályi Zoltán
ügyvezető (Ecovis Tax Solution Kft.), partner (Ecovis Hungary)
dr. Fejes Eszter
(NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)
   
   

A bírósági joggyakorlat részéről

dr. Stefancsik Márta
bíró (Kúria)
dr. Heinemann Csilla
bíró (Kúria)
dr. Oláh Éva
bíró (Kúria)
dr. Demjén Péter
bíró (Kúria)

Az adózók jogi képviselete oldaláról

dr. Séra Gergely
partner (EY Magyarország)
dr. Bajusz Dániel
senior manager, ügyvéd (EY Magyarország)
dr. Fehér Tamás​​​​​​​
ügyvéd, partner, adótanácsadó (Jalsovszky Ügyvédi Iroda)
dr. Várszegi Zoltán​​​​​​​
partner, cégtárs, irodavezető (PwC)

Adójogi szakjogász tanterve

TÁRGY SZÁMONKÉRÉS FÉLÉVES ÓRASZÁM KREDITPONT ELŐFELTÉTEL
I. FÉLÉV
adójogi alaptan kollokvium 10 6
adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés, adójogi tanácsadás kollokvium 28 14
nemzetközi adójog kollokvium 20 11
összesen:   58 31  
II. FÉLÉV
személyi jövedelemadó kollokvium 18 10

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

 

nemzetközi adójog

a számviteli jog alapjai kollokvium 16 10

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

társasági adó kollokvium 14 6

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

 

nemzetközi adójog

illetékek, helyi adók kollokvium 14 7

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

összesen   62 33  
III. FÉLÉV
a járulékrendszer alapjai kollokvium 12 5

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

 

szja, tao

vámjogi, jövedéki ismeretek kollokvium 12 5

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

közvetett adók, fogyasztási típusú adók kollokvium 28 14

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

 

illetékek és helyi adók

a közpénzügyi érdek büntetőjogi védelme kollokvium 8 4

adójogi alaptan

 

adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés

összesen   60 28  
IV. FÉLÉV
záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:
jövedelemadók beszámoló 6 6
közvetett adók beszámoló 6 6
adóigazgatás, adóeljárás és ellenőrzés beszámoló 6 6
szakdolgozat     10  
záróvizsga:
szakdolgozatvédés        
szóbeli vizsga        
összesen:   18 28  
 
összes:   198 120