Környezetvédelmi szakjogász

Környezetvédelmi szakjogász

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja a környezetvédelmi jog és a kapcsolódó jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a gazdasági szféra különböző területein, a közigazgatásban, különösen a hatósági jogalkalmazásban, az igazságszolgáltatásban és a környezetvédelmi társadalmi mozgalmakban eljáró jogász szakemberek számára szakmailag megalapozott munkavégzést tesz lehetővé. A szakképzés további célja az igazságszolgáltatásban a bírói, ügyészi és ügyvédi tevékenység gyakorlása során a jogterület sajátosságainak megfelelő értelmezésére való készség kialakítása, a gazdasági élet területein a jogi felkészültségnek elsődlegesen a megelőzés érdekében és a konfliktusok feloldása kapcsán történő alkalmazásának elősegítése, a közélet, közigazgatás terén a felmerülő sajátos környezetvédelmi jogi és igazgatási feladatok megoldására képesítés, a környezetügy integrálásának előmozdítása a kapcsolódó területek jogi és igazgatási feladatainak megoldásába.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Környezetvédelmi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam-és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Szerda 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. BÁNDI GYULA

egyetemi tanár,

PPKE tanszékvezető egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


Környezetvédelmi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Környezettudomány Kollokvium 20 10  
Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment Kollokvium 26 12  
Környezetjogi elméleti alapok Kollokvium 16 8  
Összesen   62 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Környezetpolitika Kollokvium 16 5 Környezettudomány és környezeti informatika
Környezetvédelmi igazgatás általános rész Kollokvium 24 12

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment

Környezetvédelmi igazgatás különös rész Kollokvium 26 13

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment

Összesen   66 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Környezetvédelem és polgári jog Kollokvium 16 8

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás általá­nos rész

Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment

Környezeti büntetőjog Beszámoló 8 5

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás általá­nos rész

EU környezetjog Kollokvium 22 10

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás általá­nos rész

Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment

Nemzetközi környezetjog Kollokvium 18 7

Környezetjogi elméleti alapok

Környezetvédelmi igazgatás általá­nos rész

Környezetpolitika

Összesen   64 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
-          Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment Beszámoló 6 6  
-          Környezetvédelmi igazgatás, Eu környezetjog Beszámoló 6 7  
-          Polgári jog Beszámoló 6 7  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
-          Szakdolgozatvédés        
-          Szóbeli vizsga        
Összesen:     30  
Összes kredit:     120