Címlap

Legyen az 50. évfolyamunk hallgatója!

1973. november 1-jén a Művelődésügyi Közlöny 21. számában jelent meg a 175/1973. (M. K. 21.) MM számú utasítás a jogi továbbképzés megszervezéséről és Jogi Továbbképző Intézet létesítéséről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen; az első évfolyam 1974-ben kezdte meg tanulmányait. A jogi továbbképzés szervezetének megalapításának célja akkor a jogászok szakismereteinek elmélyítése és a jogászi hivatás ellátásához szükséges új tudományos eredmények megismertetése  volt.

Az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet ma is a legkorszerűbb ismeretek, gyakorlatok átadására törekszik képzésein, amelyekre nemcsak jogászokat, hanem a jog megismerésében érdekelt bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket várjuk!

Olvassa el képzéseinkről szóló tájékoztatóinkat és jelentkezzen!

2024 februárjában induló képzéseinkre a jelentkezési határidő 2024. január 15.

JOGÁSZOKNAK
Gyermekjogi szakjogász
Compliance (megfelelési) szakjogász*

SZAKEMBEREKNEK
Jogi szakokleveles gyermekjogi szakember

SZAKVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINK
Polgári jog és családjog; a gazdasággal kapcsolatos joganyag; polgári eljárásjog
Büntetőjog, büntető eljárásjog; Büntetés-végrehajtási jog
Munkajog és társadalombiztosítási jog; alkotmányjog és közigazgatási jog, Európai közösségi jog

* A Compliance (megfelelési) szakjogász képzés két féléves képzés, így sikeres teljesítése esetén ügyvéd hallgatóink diplomájukat még 2024-ben készhez kapják, így mentesülhetnek a 2024 decemberéig tartó továbbképzési ciklusban a továbbképzési kötelezettség alól. (A mentesítés nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.)