Egészségügyi szakjogász

Egészségügyi szakjogász

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

Az egészségügy területén alkalmazott jogterületek átfogó elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása.

A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy átlássa az:

 • az egészségügyi intézményműködtetés,
 • az állami és magán-egészségbiztosítás, egészségügyi ellátás,
 • a betegek jogai és az egészségügyi felelősség,
 • a gyógyszerek és más egészségcélú termékek,
 • az orvostudományi kutatások,
 • a XXI. századi egészségügyi tudományos-technológiai fejlődés, valamint
 • az egészségpolitikai döntéshozatal, jogszabály-előkészítés

szabályozási hátterét a tételes joganyagon túl a jellemző szabályozási technikák, a jogalkalmazó szervek jogalkalmazási gyakorlata és határterületi ismeretek elsajátításával.

 

Az ismeretátadás lényeges formája a jogesetek bemutatása, jellemző problémák gyakorlati megoldása, egyéni- és csoportfeladatok megoldása.

A képzettség elsősorban egészségügyi joggal foglalkozó bírók, minisztériumi és önkormányzati, egészségügyi hatósági tisztviselők, ügyvédek, egészségügyi intézményi jogtanácsosok számára, továbbá gyógyszerforgalmazó cégek, egészségügyi beszállítók, biztosítók, egészségpénztárak jogászai részére lehet hasznos. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Egészségügyi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

- 2 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. KOVÁCSY ZSOMBOR
ügyvéd

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


 

Egészségügyi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám

Kredit

pont

Tárgyfelvétel előfeltétele
Betegjogok Kollokvium 12 6  
Az egészségügyi ellátórendszer Kollokvium 16 8  
Egészségbiztosítási jog Kollokvium 20 9  

Az egészségügyi tevékenység végzése

(egészségügyi munkajog)

Kollokvium 10 5  
Az egészségügy közgazdasági alapjai Beszámoló 6 2  
Összesen:   64 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám

Kredit

pont

Tárgyfelvétel előfeltétele
Gyógyszerügy Kollokvium 16 8 Egészségbiztosítási jog
Egészségügyi felelősség Kollokvium 14 9 Betegjogok
Emberen végzett kutatások Kollokvium 10 4  
EU- és nemzetközi egészségügyi kérdések Kollokvium 12 5 Egészségbiztosítási jog
Az egészségügyi működést segítő kapcsolatok Beszámoló 6 2

Az egészségügyi ellátórendszer

Az egészségügy közgazdasági alapjai

Egészségügyi jogalkotás Beszámoló 8 2  
Összesen:   66 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám

Kredit

pont

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
 • Egészségügyi ellátó rendszer
Beszámoló 6 6  
 • Egészségbiztosítási jog
Beszámoló 6 7  
 • Egészségügyi felelősség
Beszámoló 6 7  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
 • Szakdolgozatvédés
       
 • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     90