Gazdasági büntetőjogi szakjogász

Gazdasági büntetőjogi szakjogász

GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A három plusz egy féléves képzés célja, hogy a hallgatók szervezett képzés keretében a gazdasági és a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez olyan rendszerezett, elmélyült jogi és határtudományi ismereteket sajátítsanak el, amelyek – figyelemmel a gyorsan változó jogi szabályozásra – a gyakorló jogászok munkáját megkönnyítik és eredményesebbé teszik. A képzés kifejezett célja a gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, valamint az elkövetett bűncselekmények helyes minősítésére és szankcionálására képes speciális felkészültség megszerzése.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Gazdasági büntetőjogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. habil. Ambrus István tanszékvezető egyetemi docens

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

Jelentkezés


 

Gazdasági büntetőjogi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Közgazdasági ismeretek Beszámoló 16 10  
Társasági jog Kollokvium 12 8  
Cégjog Kollokvium 12 8  
Büntetőjog 1. Kollokvium 20 8  
Összesen:   60 34  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
A vagyonkezelés szabályai+2 kredit Kollokvium 12 2  
Versenyjog Beszámoló 8 2  
Számviteli ismeretek Beszámoló 8 6

Közgazdasági ismeretek

A vagyonkezelés szabályai

Büntetőjog 2. Kollokvium 24 10 Büntetőjog 1.
Adó- és jövedékjog Kollokvium 12 6

Társasági jog

Cégjog

A vagyonkezelés szabályai

Összesen:   64 26  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Bankjog Kollokvium 12 6  
Fogyasztóvédelem Beszámoló 8 4  
Büntető eljárásjog Kollokvium 20 7 Büntetőjog 1.
Büntetőjogi szakszeminárium Beszámoló 20 7 Büntetőjog 1.
Értékpapírjog Kollokvium 12 6 Bankjog
Összesen:   72 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Büntetőjog
Beszámoló 6 10  
  • Büntető eljárásjog
Beszámoló 6 10  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120