Záróvizsga

Abszolutórium

Tájékoztató az abszolutórium számításának és kiadásának módjáról

Az Nftv. 15.§ (1) bekezdése szerint a tantervmódosítást először a 2015/2016-os tanévre beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni.

ZÁRÓVIZSGA INFORMÁCIÓK

Az új koronavírus járvánnyal (COVID-19) összefüggésben

  •          A Kar más képzésein a múlt héten már megszervezett online szakdolgozat védéseket, azaz a hallgató videokonferencián védte meg munkáját. Ezt a gyakorlatot ezen a héten is folytatjuk, az eredményeket, tapasztalatokat gyűjtjük. (Oktatástörténeti jelentőségű esemény)
  •          A záróvizsga időszak május 15. – június 20. között van az Intézet hallgatói számára. Ezt az időszakot mi nem szeretnénk elhalasztani, így arra készülünk, hogy akár távolról is, de a hallgatóink levizsgáznak júniusra.
  •          A záróvizsgán csak az vehet részt, aki leadta szakdolgozatát, kérjük erre figyeljenek!
  •          A záróvizsga tételsorban és annak szóbeli számonkérési jellegében egyelőre nem kívánunk változtatni.

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. [Nftv. 50. § (3)]

Az, aki :

  • végbizonyítványát 2006. szeptember 1. napját megelőzően szerezte meg, az záróvizsgát legkésőbb 2018. szeptember 1-ig tehet;
  • tanulmányait 2006. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között végezte az záróvizsgáját határidő nélkül az érvényes képzési követelmények szerint teheti le;
  • tanulmányait 2012. szeptember 1. követően kezdte meg a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül az érvényes képzési követelmények szerint teheti le, a második év eltelte után feltételhez köthető, az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

ZÁRÓVIZSGA-IDŐSZAK

Záróvizsga csak záróvizsga-időszakban tehető. A Jogi Továbbképző Intézetben a záróvizsga-időszak november 15. – december 20., illetve május 15. – június 20 .-ig tart.

A szakdolgozatot a záróvizsga alkalmával, a záróvizsga bizottság előtt kell megvédeni. A szakdolgozat sikertelen megvédése esetén a záróvizsgát a hallgató nem kezdheti meg. 

ZÁRÓVIZSGÁRA JELENTKEZÉS

Záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki végbizonyítványát megszerezte, vagy legkésőbb a záróvizsga kezdetéig megszerzi és szakdolgozatát leadta.

A szakdolgozatok leadási határideje minden év tavaszán április 1. illetve az őszi időszakban október 1.  A hallgató a szakdolgozat leadásával jelentkezik a záróvizsgára.

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS

A záróvizsga beosztásáról a záróvizsga-időszak kezdete előtt 1 hónappal a Jogi Továbbképző Intézet értesíti a hallgatókat.

ZÁRÓVIZSGA MENETE

A szakdolgozatot a záróvizsga alkalmával, a záróvizsga bizottság előtt kell megvédeni. 

A szakdolgozat védése és a záróvizsga egy napon történik. A hallgató megvédi a szakdolgozatát, majd amennyiben ezt sikeresen teljesíti, úgy sor kerülhet a tétel húzására. 

A szakdolgozat sikertelen megvédése esetén, a záróvizsgát a hallgató nem kezdheti meg.

OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

A záróvizsga eredmény a záróvizsgán elért érdemjegyek és a szakdolgozat osztályzatának egyszerű számtani átlaga. 


UTÓVIZSGA

Utóvizsgára jelentkezni az Intézetnek címzett és a Tanulmányi előadónak leadott kérelemmel lehet.

Azon hallgatók számára, akik az első záróvizsga-időszakukban egyetlen tárgy kivételével minden más záróvizsgát sikeresen teljesítettek, a fennmaradó utóvizsgára a záróvizsga-időszak utóvizsga napján kerülhet sor. 
A vizsgán meg nem jelent hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kérhet újabb vizsgalehetőséget.

Sikeres záróvizsga nem javítható. 

A ZÁRÓVIZSGÁK IDŐPONTJÁNAK ÁTHELYEZÉSE

A vizsgaidőpontok módosítására az alábbi szabályok vonatkoznak: 

Legfeljebb 13 fő lehet egy záróvizsga-csoportban. 

Vizsga áthelyezése akkor lehetséges, ha visszalépés miatt szabad hely keletkezik valamelyik már meghirdetett időpontban.

Lezárt vizsgáról nem lehet lejelentkezni. A vizsgán meg nem jelent hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kérhet újabb vizsgalehetőséget.

A SIKERTELEN ZÁRÓVIZSGA MEGISMÉTLÉSE

Ha a záróvizsgázó kimerítette a 82. § (5) bekezdésében szabályozott ismételt
záróvizsgák keretét, kérelmére – a Jogi Továbbképző Intézet igazgatójának állásfoglalása alapján – az igazgató kivételesen újabb, negyedik záróvizsgát engedélyezhet az adott képzésen, az adott szemeszter legalacsonyabb önköltségével egyenlő díj megfizetésére kötelezve a jelöltet.