Munkajogi szakokleveles tanácsadó

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

MUNKAJOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ KÉPZÉS CÉLJA

A munkajog az egyetlen olyan jogág, amelyet többségében nem jogászok gyakorolnak, ugyanakkor ez a tény nem ad felmentést a tévedés, egy paragrafus hibás értelmezése alól. A három plusz egy féléves képzésen az elmélyült és praktikus tudás megszerzését két egyetem oktatói, kúriai bírák, gyakorló ügyvédek, a közigazgatás szakértői és a humánpolitika szakértői biztosítják. A munkajog roppant összetett jogterületté vált, ismerni kell a már nem is annyira új Mt. háromszor módosított szabályai mellett e kódex különös háttérjogszabályának, az új Ptk.-nak közel 100 szakaszát, a közszolgálat törvényeit (Kjt., Kttv.), a foglalkoztatási, a munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzésről szóló jogszabályokat. A képzés hasznos kitekintést kínál a humánpolitika gyakorlatára is.

SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Bármely képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség.

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. HORVÁTH ISTVÁN

PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

Jelentkezés


 

Munkajogi szakokleveles tanácsadó képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Félévi óraszám Kreditérték Tárgyfelvétel előfeltétele
Bevezetés a munkajogba Kollokvium 18 10  
A munkaviszony dinamikája Kollokvium 18 10  
Emberi erőforrás gazdálkodás Kollokvium 16 9  
Nemzetközi munkajog Beszámoló 10 3  
Összesen:   62 32  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Félévi óraszám Kreditérték Tárgyfelvétel előfeltétele
A munkaviszony statikája Kollokvium 18 8  
Atipikus munkaviszonyok Kollokvium 18 9  
Foglalkoztatási jog Beszámoló 8 2  
Adó- és társadalombiztosítási jog Kollokvium 18 9  
összesen:   62 28  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Félévi óraszám Kreditérték Tárgyfelvétel előfeltétele
Kollektív munkajog Kollokvium 18 8  
A közszolgálat munkajoga Beszámoló 12 6  
Munkaügyi igazságszolgáltatás Beszámoló 10 4  
A munkaügy hatósági ellenőrzése Kollokvium 12 6  
A munkaügyi nyilvántartás Beszámoló 12 6  
Összesen:   64 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Félévi óraszám Kreditérték Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Munkaviszony dinamikája, az atipikus jogviszonyok
Beszámoló 6 7  
  • Munkaviszony statikája
Beszámoló 6 7  
  • Kollektív munkajog
Beszámoló 6 6  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120