Befektetési, vállalatfinanszírozási és tőzsdei szakjogász

Befektetési, vállalatfinanszírozási és tőzsdei szakjogász

BEFEKTETÉSI, VÁLLALATFINANSZÍROZÁSI ÉS TŐZSDEI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a befektetés, a vállalatfinanszírozás és az értéktőzsdei tevékenység szoros szimbiózisban állnak egymással, a jogi alapképzésben ezek a témák csak érintőlegesen kerülhettek oktatásra. A kínált szakképzés keretében lehetőség nyílik az említett három terület intenzíven gyakorlatorientált, de elméletileg is megalapozott jogi oktatására. A szakképzettséget szerzett jogászok ismereteiket kiemelkedően széles körben tudják hasznosítani. Így különösen,
 
  • tanácsadás magánszemélyek, vállalatok, intézmények számára a befektetésekkel kapcsolatban, és az ezzel kapcsolatos döntések megalapozása,
  • tanácsadás az egyes vállalatfinanszírozási formák közötti választásnál, és az ezzel kapcsolatos döntések megalapozása,
  • közreműködés és tanácsadás az értéktőzsdei tevékenységgel kapcsolatban (tőzsdei bevezetés, tőzsdei kivezetés, tőzsdei ügyletek),
  • a fentiekkel összefüggő jogtanácsosi, vállalati jogászi tevékenység magas színvonalú ellátása gazdasági társaságoknál, beleértve a bankokat, biztosítókat, befektetési szolgáltatókat,
  • szakmailag magas minőségű tevékenység az érintett közigazgatási szerveknél, hatóságoknál, intézményeknél,
  • szakmailag magas színvonalú tevékenység az igazságszolgáltatásban (bíróságokon, cégbíróságokon).     

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:
 
- 2 tanulmányi félév
- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. DARÁZS LÉNÁRD Ph.D
egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


 

Befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász képzésünk tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
A befektetések közgazdasági és jogi alapjai, befektetési stratégiák és motivációk, a tőkepiac szerepe Beszámoló 6 2  
A befektetési piac intézményrendszere és szereplői Kollokvium 12 6  
Értékpapírjog Kollokvium 12 6  
Befektetési eszközök Kollokvium 18 10  
Befektetési döntéshozatal Kollokvium 12 6  
összesen:   60 30  
II. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
A vállalatfinanszírozás jogi és közgazdasági alapjai, vállalatfinanszírozási formák áttekintése Kollokvium 20 9 A befektetések közgazdasági és jogi alapjai befektetési stratégiák és motivációk, a tőkepiac szerepe
Értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatala Kollokvium 14 6 Értékpapírjog
Vállalatok felkészülése a nyilvános működésre Kollokvium 14 6 A befektetési piac intézményrendszere és szereplői
Vállalatfinanszírozás a tőzsdén keresztül Kollokvium 20 9  
összesen:   68 30  

 

III. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Befektetési jog
Beszámoló 6 10  
  • Vállalatfinanszírozási jog
Beszámoló 6 10  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     90