Társasági jogi és Cégjogi szakjogász

Társasági jogi és Cégjogi szakjogász

TÁRSASÁGI JOGI ÉS CÉGJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A három plusz egy féléves képzés felső bírósági bírók és más gyakorló szakemberek közreműködésével hiteles információkat nyújt a társasági anyagi jogi szabályozásnak az új Ptk.-ban bekövetkezett változásairól, s ezzel összefüggésben a cégjogi szabályozás legújabb módosításairól, továbbá az új szabályozás alapján várható joggyakorlatról, illetve arról, hogy a korábbi joggyakorlat továbbélése milyen területeken, milyen módon várható. A képzés áttekinti a társasági és cégjogi szabályozáson túl a társaságok működésének jogi kereteit is, támogatva a társaságok jogi szolgáltatások iránti igényének komplex kielégítését.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév 

OKTATÁS NAPJA

Szerda 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. KISFALUDI ANDRÁS

egyetemi tanár, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

-záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000 Ft

Jelentkezés


Társasági jogi és cégjogi szakjogász

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Társasági jog 1. Kollokvium 20 8  
Cégjog 1. Kollokvium 12 5  

Vállalkozások pénzügyi

folyamatai

Kollokvium 16+3gy 7  
Munkajog, társadalombiztosí­tás Beszámoló 12 5  
A társasági jog nemzetközi összefüggései Beszámoló 9 5  
Összesen   72 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Társasági jog 2. Kollokvium 20 8 Társasági jog 1.
Cégjog 2. Kollokvium 10 5 Cégjog 1.
A társaságok számvitelének alapjai Kollokvium 19+2gy 7 Vállalkozások pénzügyi fo­lyamatai
Értékpapírjog Kollokvium 12 6 Társasági jog 1.
A gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó társaságok Beszámoló 9 4 Társasági jog 1.
Összesen   72 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Társasági jog 3. Kollokvium 21 8 Társasági jog 2.
Cégjog 3. Kollokvium 12 4 Cégjog 2.
A társaságok adózásának alapjai Beszámoló 14 6 A társaságok számvitelének alapjai
Felszámolási és csődeljárás Kollokvium 12 6 A társaságok számvitelének alapjai
A gazdasági társaságokra vonatkozó verseny- és kar­telljog Kollokvium 16 6 Vállalkozások pénzügyi fo­lyamatai
Összesen   75 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Társasági jog
Beszámoló 6 10  
  • Cégjog
Beszámoló 6 10  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120