Biztosítási szakjogász

Biztosítási szakjogász

BIZTOSÍTÁSI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

A képzés célja a biztosítás és a kártérítési felelősség szélesebb értelemben vett területein megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, amelynek birtokában a végzett szakemberek képessé válnak a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb, hatékonyabb ellátására.
A képzés során a hallgató elsajátítja a biztosítási és a viszontbiztosítási szerződés hazai és európai joganyagát, összehasonlító ismereteket szerez, továbbá a kártérítési felelősség fejlődésének legújabb tendenciáira is kiterjedően részletes tudásra tesz szert a téma magyar jogi szabályozásáról és bírói gyakorlatáról. A képzés kiterjed a határterületekre (pl. értékpapírjog, adójog), valamint a biztosítás üzemgazdaságtani alapjaira is.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Biztosítási szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

KEDD 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. MOLNÁR ISTVÁN
Partner, ügyvéd
Molnár & Társa Ügyvédi Iroda
 
ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft
 

Jelentkezés

Biztosítási szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Biztosítási alapfogalmak - 2    
A biztosítás üzemgazdasági alapjai Beszámoló 9 4  
Biztosítási közjog 1.

Kollokvium

15 5  
A polgári jogi  szerződés biz­tosítást is érintő általános szabályai

Kollokvium

11 5  
Biztosítási szerződési jog 1.

Kollokvium

9 7  
Felelősségi és kártérítési jog 1.

Kollokvium

15 9  
Összesen   61 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Biztosítási közjog 2. Kollokvium 12 5

A biztosítás üzemgazdasági alapjai

Biztosítási közjog 1.

Biztosítási szerződési jog 2. Kollokvium 30 15

A polgári jogi  szerződés bizto­sítást is érintő általános szabályai

Biztosítási szerződési jog 1.

Felelősségi és kártérítési jog 2. Kollokvium 18 10 Felelősségi és kártérítési jog 1
Összesen   60 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
A biztosítást érintő egyes közjogi szabályok Beszámoló 11 2 Biztosítási közjog 2.
Biztosítási közjog 3. Kollokvium 14 5 Biztosítási közjog 2.
Biztosítási szerződési jog 3. Kollokvium 20 13 Biztosítási szerződési jog 2.
Felelősségi és kártérítési jog 3. Kollokvium 15 10 Felelősségi és kártérítési jog 2.
Összesen   60 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Biztosítási közjog
Beszámoló 6 6  
  • Biztosítási szerződési jog
Beszámoló 6 7  
  • Felelősségi és kártérítési jog
Beszámoló 6 7  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés

 

 

 

 

  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120