Gyászolunk

2020.05.26.
Gyászolunk

Miskey Ferencné, Mária, évtizedeken át volt a Jogi Továbbképző Intézet elismert és megbecsült gazdasági vezetője. Jelentős szerepe volt a kizárólag saját bevételeiből gazdálkodó intézet eredményes működésében, munkáját a szakmai igényesség és megbízhatóság jellemezte, felkészültségét szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétellel fejlesztette. Feladatának tartotta az Intézet működésének állandó korszerűsítését, és ehhez a tárgyi, technikai feltételek megteremtését. Szerepe volt az Intézet jó munkahelyi légkörének megteremtésében, a munkatársai emberi és anyagi megbecsülésében. Gazdasági vezetői tevékenységét nem csak a felettes egyetemi, minisztériumi szervek ismerték el, hanem a Vele kapcsolatba kerülő oktatók és más az intézettel együttműködő szervezetek és cégek is. Tevékenységét, melyet több kitüntetéssel is elismertek, tisztelettel köszönjük, emlékét megőrizzük.

Hársfalvy Rezső, az Intézet volt igazgatója,

Menyhárd Attila, igazgató,

és az intézet volt és jelenlegi munkatársai